Sirovina iz koje se dobija ovaj lekoviti prah je gljiva mrko crne boje, koja ispod ispucale površine otkriva zlatno jezgro. Zbog sličnosti u šarama i činjenice da su obe pojave retke i dragaocene, ovakvim grafičkim rešenjem spojen je motiv prirodne paterne sa paternom koju stvaraju umetnici kincukuroi keramike. Naime, razbijeni parčići keramičkih sudova, ponovo se sastavljaju pomoću istopljenog zlata, obrazujući svaki put unikatno umetničko delo. Ova veština u Japanu je poznata pod nazivom Kincukuroi (u bukvalnom prevodu “sa zlatom”, “popravljeno”).