Preparati za poboljšanje imuniteta organizma. Prave se od lekovitih trava sa minimalnom industrijskom obradom. Neposredni spoj korisnika sa prirodom prikazan je grubom linijom organskog oblika koja predstavlja i krov ili kišobran, odnosno zaštitu od vremenskih prilika.