Snuz je silicijumski uložak protiv hrkanja. S obzirom da se radi o predmetu koji je u neposrednom dodiru sa telom, želeo sam ga predstaviti lakonski, sa osnovnim podacima, asketskom paletom boja i funkcionalnom tipografijom. Miran san, kao željeni učinak, predstavljen je ponavljajućim slovom „z”, a dvotačkom između slova, planirano buđenje sledećeg jutra.