Logotip za arhitektonski biro. Kolektiv sastavljen od malog broja, prilagodljivih, dinamičnih i kreativnih individua. Njihove osobine dočarane su kroz popularnu igru u kojoj dva ili više parova ruku timskim radom stvaraju beskonačne nove strukture.