Čaj od bilja sa visoravni jugo-istočne Srbije. Tradicionalne šare pomenutog podnevlja spojene su sa nazivima poznatih kompozicija, uključujući i Mokranjčeve Rukoveti (cvetne vence), prenoseći time ideju o komplementarnim užicima čula i uma. Ispijanje čaja kao globalna tekovina artikulisana je i neologizmom stvorenim iz elemenata različitih kultura.