Logo za preduzeće koje pruža finansijske usluge. Osim zahteva za grafičkim prikazom akronima postoji i simbolički prikaz čistote i beline prisutne u nazivu, a nadajmo se i u radnoj etici zaposlenih.