Logotip i pakovanje za čajeve. Koncept je da se različite čajne mešavine, opišu pridevima koji počinju na slovo T u engleskom jeziku. Ilustracija je odgovarajući kineski piktogram čije osnovno značenje odgovara pridevu. Zahvaljući obilju sinonima u engleskom jeziku, ovo je bio iznenađujuće lak zadatak.