Abrazivni sapun sa aktivni sastojkom. Budući da je sapun zagasito grafitne boje, to se odražava i na celokupni dizajn. Kontrast matiranom tonu podloge čine delovi sa parcijalnim u.lj. lakom, a unutar stroge, geometrijske paterne nalazi se naziv utisnut folijom, poput zlatne žile u tek iskopanom grumenu.