Balzam za upale mišićnog tkiva. Krema za zahtevne zahvate i poduhvate, dovoljno snažna i učinkovita da opravda estetiku obavezne vojne opreme. Naziv je naravno aluzija na poznatu pesmu, unapređenu za osam činova.