Logotip za aplikaciju koja korisnicima pruža korisne, dijaganostičke savete. Prst, iznad ekrana, kojim korisnik dolazi u dodir sa riznicom medicinskih iskustava, istovremeno obrazuje slova „i” i „H”, unutar konture digitalnog monolita.