Klub vina šapat je program za povezivanje sa stalnim kupcima i ujedno način da im se vinarija oduži za godine odanosti i ulaganja. Kose linije predstavljaju zajednički uspon, lučne, padine brdašaca, a zemljani tonovi, i poneka ljubičasta nijansa otkrivaju zajedničku strast  za plodovima teroara i ljudskog rada.