Čajne mešavine u rinfuznom pakovanju, namenjeno horeka kupcima. Naziv brenda u mnogome je odredio dizajn. Na suprotnim stranama horizonta, poput međusobnih odraza, oslikavaju se ulice i oranice, krošnja drveta i mapa grada.