Varijanta ambalaže, gde su prethodne smernice grafičkog oblikovanja, u potpunosti zanemarene i zamenjene narativnom paletom boja i daškom stripovskog humora.