Neki put su jednostavna rešenja najbolja. Činjenica da naziv robnog žiga počinje slovom čiji se oblik koristi i za merenje vida, olakšala je konceptualni deo procesa. Dovoljno je bilo obrnuti orjentaciju slova „e” i stvoriti asocijaciju.