Varijanta logotipa u kojoj je naglasak na preciznosti. Princip primenjen ovde, pozajmljen je od načina upotrebe pomičnog kljunastog merila, odnosno od „šublera” za sve koji su bežali sa oto-a. Vrednosti, na ovom preciznom mernom alatu, očitavaju se u tački gde se sastave linije iz 2 paralelna reda, u ovom slučaju, tačno u nuli.