Logotip za optičarsku radnju. Lučno zakrivljenje horizonta, na brisanom prostoru, moguće je uočiti ili oštrim vidom ili precizno izračunatom dioptrijom. Ovakav lučni oblik takođe podseća i na oftalmološko konveksno sočivo.